Välkommen till J&Ms Måleri!

J&Ms måleri startade år 2003 av Jonas och Magnus. Idag är vi ett företag på 7 anställda och med en stor yrkeskompetens. Vi utför allt under måleribranchen + tvättning av tak och fasader samt epoxi målning. Vårt måtto är "Det som har lovats det håller vi!". Jonas och Magnus, proffs på det vi gör!


Medlem i Måleriföretagen i Sverige!

Vi är medlemmar i Måleriföretagen i Sverige, en bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretag, tillsammans med ca 1350 stycken andra måleriföretag. Vi och dessa medlemsföretag står för ungefär 85% av omsättningen för hela Sveriges om måleribransch.


Företagslogga